Μεγάλες Μαθηματικές Ιδέες σε ``μικρά`` παιδικά μυαλά

Παιχνίδι … μια λέξη που τρελαίνει κάθε παιδί. Θα ζητήσει αμέτρητες φορές να παίξει ξανά και ξανά και δε θα πει ποτέ όχι! Τι είναι αυτό όμως που μπορεί να προφέρει το παιχνίδι στο παιδί εκτός από χαρά και διασκέδαση; Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού;

Η απάντηση είναι: Μα φυσικά!

Είναι αναμφισβήτητο πλέον το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν από το παιχνίδι. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ αυτής της ιδέας και οι λόγοι δεν είναι λίγοι!

Καταρχάς, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν και να οικειοποιηθούν περισσότερο κάποια ιδέα όταν τη βιώσουν μέσα από ένα παιχνίδι. Αντί να τους εξηγούμε γιατί είναι σημαντική, μπορούμε απλά μέσα από το κατάλληλο παιχνίδι και τα συγκεκριμένα βιώματα που θα έχουν από αυτό, να τα κάνουμε να καταλάβουν μόνα τους την αξία της και να οδηγηθούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Και όχι μόνο! Το παιχνίδι έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει στο παιδί πράγματα με το πιο ευχάριστο τρόπο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα Μαθηματικά. Το παιδί αντί να λύνει άπειρες ασκήσεις, να κάνει επαναλήψεις και να προσπαθεί να συλλάβει μαθηματικές έννοιες, παίζει και μαζί με τους συνομηλίκους του καλείται να επαναλάβει διαδικασίες και να αξιοποιήσει τη μαθηματική του σκέψη χωρίς καν να το συνειδητοποιεί.

Ταυτόχρονα, οι θετικές εμπειρίες από το παιχνίδι ενεργοποιούν τη μνήμη. Μια έννοια που έχει μάθει το παιδί από το παιχνίδι, είναι πολύ πιο εύκολο να τη θυμηθεί και να τη συνδυάσει με κάποιο γεγονός μέσα από το παιχνίδι π.χ. με μια στιγμή που κέρδισε ή γέλασε πολύ ή κάποιος από την ομάδα έκανε κάτι αρκετά ιδιαίτερο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτυπώνει συνήθως αυτά τα γεγονότα συνδυαστικά και ανακαλεί πιο εύκολα στη μνήμη του αυτό που έμαθε.

Επιπλέον, τo παιχνίδι ενεργοποιεί το παιδί να αναπτύξει τις νοητικές του δεξιότητες, να γίνει δημιουργικό, να μάθει να συνεργάζεται, να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα, αλλά και να συναγωνίζεται.

Και  το κυριότερο: το παιχνίδι είναι πάντα ο τρόπος για να τραβήξεις την προσοχή ενός παιδιού.