Οι μικροί σας μαθηματικοί

Πριν από την έναρξη της επίσημης εκπαίδευσης, τα μικρά παιδιά δεν απομνημονεύουν και δεν δρουν μόνο σε ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο νοητικό επίπεδο. Αντίθετα, μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι τα παιδιά είναι εξαιρετικοί μικροί μαθηματικοί. Και αυτό διότι το παιχνίδι, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παιδικού κόσμου, ανοίγει την πόρτα στην εμπλοκή με τη μαθηματική διερεύνηση. Τα παιδιά παίζοντας, εμπλέκονται και διαπραγματεύονται αυθόρμητα και με μεγάλη χαρά, μαθηματικές ιδέες  όπως ακριβώς κάνουν και οι επαγγελματίες μαθηματικοί (Ginsburg, 2008).

Απλά θα πρέπει να κατανοήσουμε και δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι τα παιδιά βλέπουν τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις λύσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτό των ενηλίκων. Θα  πρέπει να δούμε τα όσα διαπραγματεύονται και σκέφτονται τα παιδιά από την δική τους οπτική γωνία( Clement & Sarama, 2009).

Η σπουδαιότητα λοιπόν ενός καλά προετοιμασμένου μαθηματικοποιημένου παιχνιδιού, προσαρμοσμένου στο επίπεδο και τις ηλικίες των παιδιών, μπορεί συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μάθηση των μαθηματικών (Clement & Sarama, 2009).