Είναι όλα τα παιχνίδια εκπαιδευτικά;

«Μολονότι τα παιχνίδια μπορούν να είναι αποτελεσματικά σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, ωστόσο δεν είναι όλα τα παιχνίδια αποτελεσματικά , ούτε όλα τα παιχνίδια μπορούν να είναι εκπαιδευτικά. Παρομοίως δεν είναι όλα τα παιχνίδια κατάλληλα για μάθηση ούτε για όλες τις μαθησιακές επιδιώξεις…..», τονίζει μεταξύ άλλων η Δρ. Diana G. Oblinger* σε άρθρο της στο Educase Quarterly, με τίτλο «Games and learning» (Παιχνίδια και μάθηση).

Κλειδί, λοιπόν, είναι η σωστή επιλογή αλλά και ο τρόπος χρήσης των παιχνιδιών.

Η παιδαγωγική ομάδα της Team Magma, αποτελούμενη από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με βαθιά γνώση και πείρα, έχει θέσει αυστηρά κριτήρια τόσο στο θέμα επιλογής, όσο και εφαρμογής και αξιοποίησης των παιχνιδιών που υλοποιούνται στο χώρο της. Παιχνίδια από όλον τον κόσμο, ποιοτικά, σύγχρονα, επιστημονικά τεκμηριωμένα, καινοτόμα, επιλεγμένα με κριτήριο τους σαφείς εκπαιδευτικούς τους σκοπούς, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένους τομείς, την αξιοπιστία τους και την αποτελεσματικότητά τους.

*Αντιπρόεδρος του οργανισμού EDUCAUSE